U BiH za tri sedmice 135 firmi stavilo katanac

U BiH su u posljednje tri sedmice katanac stavile 135 firme, od kojih je definitivno pravno...