Iz prazne ne puca!

Piše: Muhamed Pilav, dugogodišnji poduzetnik, direktor kompanije Uniporomet d.d. Sarajevo Bosna i...