UNSA upisuje prvu generaciju doktoranata interdisciplinarnog doktorskog programa Globalne studije

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, po uzoru na vodeće univerziteta u...