U Crnoj Gori za godinu bez posla ostalo više od 31 hiljade građana

Prema najnovijim podacima Uprave za statistiku MONSTAT u Crnoj Gori je za godinub čak 31.435...