Audi i Airbus testiraju leteći taksi u Njemačkoj

Od početka 20. vijeka vizionari, investitori i proizvođači automobila zaokupljeni su idejom...