FIPA: Poboljšanje saradnje i privlačenje direktnih stranih investicija u BiH iz Turske i Mađarske

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost FIPA-i za potpisivanje Memoranduma o saradnji...