Novalić: Građanima olakšati novonastalu krizu

07/03/2022. | Novosti

Federalni premijer Fadil Novalić razgovarao je u nedelju, 6. marta, sa članom Upravnog odbora Uprave za indirektono oporezivanje BiH Zijadom Krnjićem o mogućnosti upućivanja inicijative o privremenoj suspenziji akcize na naftu i naftne derivate. Novalić je na svom Facebook profilu napisao da je sa Krnjićem razgovarao radi smanjenja zaustavljanja rasta cijena ove robe, koja bi...

Vlada FBiH: Obrtinicima I samostalnim djelatnicima u FBiH uplaćeno 60 miliona KM

20/01/2022. | Novosti

Iz Budžeta Federacije BiH danas je isplaćeno 59.999.335,49 KM za 24.766 korisnika u FBiH kao pomoć obrtima i drugim samostalnim djelatnostima u uslovima pandemije. Cilj ove finansijske pomoći je održati zaposlenost, podržati likvidnost, kao i olakšati prevazilaženje posljedica pandemije obrtnicima i drugim samostalnim djelatnostima. – Podržano je ukupno 44.056 radnih mjesta u Federaciji BiH. Ključ...

FMRPO: Objavljena potencijalna lista korisnika finansijske pomoći

03/12/2021. | Novosti

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta obavještava obrte i ostale samostalne djelatnosti, da je danas, 3. decembra 2021. godine, objavljena Potencijalna lista korisnika finansijske pomoći na internet stranicama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH, a nalazi se na linku https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/. Potencijalna lista objavljena je u skladu sa Uredbom o mjerama finansijske...

U FBiH će se izdavati manje okolinskih dozvola nego do sada

05/07/2021. | Novosti

Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavijestilo je privredene subjekte, ovlaštene nosioce izrade studija uticaja na okoliš, NVO i cjelokupnu javnost da je u proceduri donošenja novih podazkonskih propisa na osnovu Zakona o zaštiti okoliša koji je stupio na snagu 4. marta 2021. godine i preporuka utvrđenih u Programu aproksimacije propisa Federacije BiH sa pravnom stečevinom...

Vlada FBiH: Tri dana rok BH Gasu da vrati milion i 600 hilljada dolara

08/04/2021. | Novosti

Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s problematikom snabdijevanja Federacije BiH prirodnim gasom. Vlada je zadužila uprave i nadzorne odbore Energoinvesta d.d. Sarajevo i BH Gasa d.o.o. Sarajevo da striktno poštuju odredbe Uredbe o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, posebno čl. 4,10,11,12. i 59. Zaduženi su i...