Rok za korištenje turističkih vaučera u Republici Srpkoj produžen do 30. juna 2021. godine

Građani entiteta Republika Srpska turističke vaučere mogu koristiti do 30. juna 2021. godine, a...