Tranzicija ka čistoj energiji ključna tema Energetskog samita u Neumu

Definiranje puta Bosne i Hercegovine u tranziciji ka čistoj energiji u centralna je tema šestog...