NLB Banka d.d. Sarajevo i USAID Turizma: Povećanje pristupa finansiranja preduzeća u sektoru turizma

U prostorijama NLB Banke u Sarajevu potpisan je Zajednički plan implementacije u okviru projekta...