Goldman Sachs: Kako najpametnije investirati u 2022. godini

Kroz historiju akcije su se pokazale kao najefikasnije sredstvo u prevazilaženju troškova...