Predstavljena Politička analiza ‘Evropska (re)konekcija Balkana’

25/06/2018. | Novosti

U Sarajevu je prezentirana  Politička analiza „Evropska (re)konekcija Balkana: Potraga za novim modalitetima saradnje“, u kojoj je autor Igor Kosić predstavio mogućnosti regionalne saradnje. ”Dakle, nisam se bavio efektima jer oni tek treba da dođu”, rekao je Kosić na današnjoj prezentaciji, dodajući da bi daljni rad na uklanjanju necarinskih barijera i daljna liberalizacija trgovine uslugama ...