Instalacija 5G mreže u SAD djelimično odložena zbog prijetnje katastrofalnom avio-krizom

Kompanije AT&T i Verizon odložiće aktiviranje nove internet usluge blizu nekih aerodroma,...