Zaduženja u pravcu formiranja Vijeća penzionera FBiH

06/06/2024. | Novosti

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela je zaključak o prihvatanju informacije ovog ministarstva o potrebi formiranja Vijeća penzionera Federacije BiH. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je ovim zaključkom da u roku od tri mjeseca, sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u FBiH Sarajevo, te Saveza kantonalnih udruga umirovljenika/penzionera...