Investicije

Dan FARMA II projekta: Dan podrške poljoprivrednom sektoru u BiH


Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini danas je bila domaćin dana FARMA projekta, koji se održao u dvorištu Ambasade Švedske u Sarajevu, gdje su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta i naglašeni neki od ključnih uspjeha u proteklim godinama provođenja projekta.

Projekat USAID/Sweden FARMA II je petogodišnji projekat razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog preduzetništva, u okviru kojeg se odvijaju aktivnosti s ciljem pomoći razvoja bh. poljoprivrednog sektora.

Do danas, FARMA II projekt pomogao je više od 300 poljoprivrednih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, a 77 organizacija dobilo je podršku kroz grant sredstva, u ukupnoj vrijednosti od 4,1 miliona KM.

Projekat vrijedan 13 miliona KM, oslanjat će se na prethodno pruženu pomoć i proširiti svoj utjecaj kroz pristup kojim se ističe podrška komercijalnim organizacijama proizvođača u kombinaciji sa pružanjem pomoći u cilju ostvarivanja brzih zakonodavnih i regulatornih promjena.

“Poljoprivredni sektor je jedan od najperspektivnijih sektora u BiH, međutim postoji veliki broj poljoprivrednih površina koje nažalost nisu adekvatno iskorištene”, naveo je Ambasador Švedske u BiH Nj.E. Anders Hagelberg.

Dodao je kako mu je želja da se na angažman Švedske ambasade gleda kao na iskrenu pomoć doprinosu razvoja BiH i njenog puta ka Europskoj uniji, te kako od sredine 90.-tih godina švedski doprinos razvoju i napretku BiH iznosi oko milijardu KM.

Također vjeruje kako će za dalji razvoj BiH ključno biti usvajanje strateškog plana na području cijele države, a koji će biti primjenjiv za poljoprivredni i ruralni razvoj.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović istakao je kako Uprava blisko sarađuje sa Projektom, koji je prema njegovim riječima od iznimne važnosti za cjelokupan sistem kontrole hrane u BiH, te da će njegova implementacija bitno utjecati na poboljšanje rada inspekcijskih organa.

Zamjenik komercijalnog direktora u firmi Madi Mirel Dedukić, koja se bavi preradom piletine I proizvoda od pilećeg mesa, istakao je kako veliku pomoć od ovog projekta imaju u domenu procedure priprema za izvoz u Europsku uniju.

“Izvozimo u Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju, a trenutno ne možemo izvoziti u EU zbog zakonskih barijera. Trenutno smo u proceduri priprema za izvoz u EU, a veliku pomoć imamo od projekta Farma II u vidu angažiranja konsultanata i edukacije”, rekao je Dedukić.

Projekat “Farma II” započet je u januaru 2016. i planirano je da završi u januaru 2021. godine.

Projekat nastoji pružiti tehničku pomoć i obuku kroz program prilagođen potrebama korisnika radi unaprijeđenja konkurentnosti prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda kroz širenje ekološki održive proizvodnje i prerade, te povećanje proizvodnje prehrambenih proizvoda višeg stepena prerade.