Industrija

Novi iskorak poslovne politike: Željeznice FBiH prevoze robu do Švedske


Željeznice FBiH su 19. septembra organizovale prevoz gotovih betonskih ploča iz Lukavca za uputnu stanicu Geteborg u Švedskoj, a za potrebe bh. firme Mucic@company.

 

Prve dvije kompozicije voza sa po 15 vagona su otpremljene 09. i 13. septembra 2017.godine, a u utorak je planirana otprema i treće kompozicije čime bi se zadovoljila planska otprema korisnika prvog lota betonskih ploča od cca 2.000 tona.

Dalja realizacija prevoza će se odvijati prema utvrđenoj dinamici, uvažavajući tehničke i organizacione aspekte i primjenjujući pravne propise iz međunarodnog transporta roba.

„Ovim želimo poslati poruku svim potencijalnim korisnicima da Željeznice FBiH raspolažu potrebnim transportnim i stručnim resursima za realizaciju zahtjevnih transportnih projekata.
Željeznice FBiH će kao pouzdan partner svim zainteresovanim domaćim i međunarodnim korisnicima nastaviti pružati usluge, te kao regionalni lider u transportu roba, intezivirati aktivnosti kako bi se još aktivnije uključila na evropsko transportno tržište“, istakla je načelnica Službe za odnose s javnošću SenkaRačić.

Osim ŽFBiH u organizaciju ovog prevoza na transportnoj udaljenosti od 2.270 kilometara uključeno je 7 nacionalnih željezničkih kompanija i brodska kompanija za prevoz voza trajektom.

Švedska željeznička nacionalna kompanija je nova na listi željezničkih kompanija u Evropi koja u organizaciji prevoza ostvaruje poslovnu saradnju sa ŽFBiH. Rijetke su zemlje, odnosno licencirane željezničke kompanije ostale sa kojima ŽFBiH nije ostvarila ugovornu ili izvršnu saradnju iz zajedničkog međunarodnog robnog prometa.