Tržišta i finansije

U BiH prosječna plata u julu 849 KM


Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u BiH u julu je iznosila 849 KM i nominalno je niža za 0,5 posto u odnosu na decembar 2016. godine, te viša za 1,9 posto u odnosu na juli 2016. godine.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata za juli 2017. godine u odnosu na juli 2016. godine nominalno je viša za 1,9%.

Najniža prosječna neto plaća od 529 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, u građevinarstvu je iznosila 555, dok je prosječna neto plata u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima  573 KM, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija zabilježena je kao grana sa najvećom isplaćenom platom za mjesec juli.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plaća u julu iznosila je 1.444, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.329, dok je prosječna neto plaća u sektoru informacija i komunikacija  1.228 KM.

Prosječna bruto plaća u BiH za juli ove godine iznosila je 1.318 KM i nominalno je niža za 0,5 posto u odnosu na decembar 2016. godine, te viša za 1,9 posto u poređenju s  julom 2016.

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama prate se redovnim mjesečnim istraživanjem o zaposlenima i plaći.
Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tijelima državne vlasti svih nivoa, ustanove i druge organizacije po organizaciono-teritorijalnom principu na nivou općine.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama kao i pripadnici odbrane.