Investicije

Počinje rekonstrukcija sarajevskog aerodroma


Sve je spremno  za početak rekonstrukcije sarajevskog aerodroma krajem godine, potvrđeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Projektom “Modernizacija i dogradnja Terminala B” planira se dvostruko povećanje postojećih kapaciteta.

Ovo je izuzetno kompleksan izazov projektu, a za proširenje treba osigurati dodatnih 10.000 metara kvadratnih prostora na četiri etaže.

Dograđeni dio objekta će činiti jedinstvenu arhitektonsku, građevinsku i tehnološku cjelinu sa postojećim Terminalom B. Planirano je proširenje i povećanje svih kapaciteta kako prostornih tako i tehnoloških za potrebe: registracije putnika i prtljaga, carinske, sigurnosne, pasoške i sanitarne kontrole na dolasku i u odlasku, čekaone za ukrcavanje putnika, hitne pomoći, sigurnosnog pregleda prtljaga, preuzimanja prtljaga, čekaone za doček putnika, ugostiteljskih sadržaja, Duty free shopa, kancelarijskih i komercijalnih prostora za potrebe aviokompanija i drugih agencija, prostora za vjerske potrebe i svih drugih pratećih službi.

Procjenjena vrijednost investicije je 38 miliona maraka.

Podsjećamo, projektiranim povećanjem kapaciteta tretirane su sve zone procesuiranja putnika i prtljaga i to: zona glavnog hola, registracije putnika i prtljaga, prostorija UIO i prostora za carinski pregled dolazećeg prtljaga, prostorija za izgubljeni prtljag, prostor za preuzimanje prtljaga, šalterskog prostora za avio-kompanije i druge korisnike aerodromskih usluga (rent a car, turističke organizacije i sl.), te prostora za aerodromsko osoblje sektora saobraćaja i sigurnosti. Također, na prvom spratu planirano je povećanje kapaciteta i prilagođavanje prema IATA i ICAO standardima u zonama: pred sigurnosnom kontrolom, zonu sigurnosne kontrole putnika i prtljaga koji ulaze u zrakoplov, u zoni iza pasoške kontrole, prodavnica Duty free shopa koja je koncipirana kao prolazni koridor do zone odlazećeg gate, u odlazećem gate-u projektirano je povećanje prostora za putnike, te komercijalnih i ugostiteljskih kapaciteta, te je povećan broj izlaznih gate-ova.

 

Također, na drugom spratu, koji predstavlja novu i dodatnu etažu rezerviran je prostor za ugostiteljske i komercijalne sadržaje, te kancelarijski prostori za aerodromsko osoblje i korisnike aerodromskih usluga.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je Javni poziv u Glavni projekat modernizacije i dogradnje terminala B Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Autori projekta su: Grupa ARH d.o.o. Sarajevo, EMNA d.o.o. Sarajevo, Electra d.o.o. Sarajevo, Edeco Group d.o.o. Sarajevo i Energoinvest d.d. Sarajevo. Investitor je J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo”.