Investicije

Italijanske investicije u BiH 556 miliona KM


Direktorica Ureda agencije za vanjsku trgovinu Italije u BiH (ICE) Margherita Lo Greco posjetila je FIPA-u kako bi se informirala o trenutnoj situaciji kada je riječ o prilivu italijanskih investitora u BiH, trenutnoj suradnji FIPA-e sa italijanskim investitorima, te trenutnoj realizaciji projekata i ostvarenih kontakata sa potencijalnim investitorima.

Direktor FIPA-e Gordan Milinić je istakao da se Italija nalazi na 8. poziciji sa uloženih 556 miliona KM u različite sektore bh. privrede, te da je intenzivirana saradnja na uspostavljanju kontakata sa potencijalnim investitorima iz Italije tokom 2016 i 2017, o čemu svjedoči Outreach kampanja iz maja 2017, te posjeta Macfrut sajmu u 2016 i 2017, kada su ostvareni značajni kontakti s italijanskim privrednicima.

Dugi niz godina FIPA uspješno surađuje sa Uredom ICE u Sarajevu na promociji bh.mogućnosti za ulaganja, te je aktivni učesnik privrednih manifestacija koje ICE organizira sa ciljem povezivanja privrednika i uspostavljanja kontakata.

Planirano je održavanje privredne manifestacije krajem novembra u Milanu na kojem bi se trebala predstaviti i Bosna i Hercegovina sa svojim potencijalima.