Investicije

BBI banka i Kanton Sarajevo obezbjedili još 24 miliona KM za privredu KS


Svi ekonomski parametri u prvih šest mjeseci ove godine kada je u pitanju privreda Kantona Sarajevo su u porastu, raste broj zaposlenih, veći je priliv investicija, kao i priliv novčanih sredstava, istaknuto je na Međunarodnoj poslovnoj konferenciji Kanton Sarajevo 2017, koja je danas (28.9.) počela u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Privredne komore Kantona Sarajevo.

U okviru konferencije potpisan je i Ugovor o poslovnoj saradnji između Ministarstva privrede KS i Bosna Bank International (BBI), koji će za oko 8 hiljada malih i srednjih sa područja KS omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj nominalnoj stopi od 1,28 posto.
Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu od 24 miliona KM, dok će na nivou 2017. godine za subvenciju dijela profitne marže Ministarstvo privrede KS obezbjediti više od jedan milion KM ( 1.090.000 KM).

Ministar privrede KS Muharem Šabić kazao je da su svi napori Ministarstva usmjerni u cilju poboljšanja poslovnog okruženja.

“Pravo na sredstva po ovoj kreditnoj liniji ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede i Javnim pozivom koji ćemo uskoro objaviti”, kazao je Šabić.

Direktor BBI banke Amer Bukvić istakao je da Bosna Bank International u svojim strateškim ciljevima ima podršku privredi BiH.

“U ovom veoma izazovnom okruženju za privrednike BBI banka nastavlja pružati neophodnu podršku privredi BiH. Finansijska linija koju realiziramo u saradnji sa Kantonom Sarajevo je dobar model kako se može pokrenuti privreda u BiH. SME su nosioci razvoja svake tržišne ekonomije i stoga su oni u našem fokusu. Drago mi je da ćemo implementacijom ove linije kreirati nova radna mjesta na području Kantona Sarajevo kroz proširenje obima proizvodnje i poslovnih mogućnosti malih i srednjih kompanija”, izjavio je Amer Bukvić, direktor BBI banke.

Učešnici na konferenciji su privredni i finansijski eksperti iz zemlje i inostranstva, predstavnici domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede. Ciljevi Konferencije su predstavljanje Kantona Sarajevo kao potencijalne investicijske destinacije i stvaranje novih poslovnih veza.

Drugi dan konferencije planiran je za posjetu firmama sa područja Kantona Sarajevo i to Ećo Company i Željezari Ilijaš.