Tema u fokusu

Broj zaposlenih porastao 2,2 posto, a nezaposlenost pala za 3,5 posto


Prema podacima Agencije za statistiku BiH broj zaposlenih osoba krajem avgusta 2017. u Bosni i Hercegovini iznosio je 746.178, dok je broj registriranih nezaposlenih osoba iznosio 485.088. Broj zaposlenih je u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao za 2,2 posto, pri čemu je registriran i pad nezaposlenih osoba od 3,5 posto, ali u odnosu na baznu 2015. godinu.

To su, naravno, dobre vijesti, jer je nezaposlenost jedan od najvećih makroekonomskih problema BiH. Međutim, treba imati na umu u ovom slučaju da je riječ o statističkim podacima koji veoma često daju malo iskrivljenu sliku stvarnog stanja na terenu.

Naime, u broj nezaposlenih se ubrajaju samo one nazaposlene osobe koje su se prijavile na biroe rada, ali ne i oni nezaposleni koji recimo nemaju posla, ne rade nigdje ali se iz ko zna kojih razloga nisu prijavili u biroe.

Druga stvar je način objavljivanja podataka. Agencija za statistiku BiH je recimo paralelno s ovim podacima objavila i informaciju o iznosu bruto plate isplaćene u septembru 2017. godine. Prosječna mjesečna bruto plata u BiH prema toj informaciji iznosi 1.310 KM, pri čemu će nažalost veoma mali broj posmatrača primjetiti da je riječ o bruto plati, dakle o mjesečnoj plati u koju su uračunate i sve dažbine plaćene prema državi.

Podatak o neto plati u istom mjesecu, koji je objavio Federalni zavod za statistiku, daleko je precizniji. Prosječna neto plata u septembru 2017. u FBiH iznosi 850 KM. No, ni tu nažalost ne prestaju igre sa statističkim podacima. Riječ je i u ovom slučaju dakle o prosječnim platama, tako da recimo uposlenici u javnoj upravi imaju prosječnu neto platu 1.250 KM, a uposlenici u sektoru građevinarstva imaju 568 KM, te se iznos njihovih (i ostalih) plata statistički zbraja i dijeli na broj sektora, pri čemu se dobija na kraju neki prosjek.

Nažalost, ni taj prosjek ne daje pouzdanu sliku stanja na terenu, jer je recimo poznata i slijedeća činjenica da skoro polovina uposlenih u BiH ima platu nižu od 600 KM mjesečno! Slične stvari se dešavaju i sa brojem zaposlenih i nezaposlenih.

Recimo, Vlada FBiH nedavno je u cijelu priču o broju zaposlenih i nezaposlenih uvela i podatke Porezne uprave FBIH, koja, recimo i to, nije ovlaštena da prikuplja i objavljuje podatke o broju zaposlenih, Istini za volju, podaci Porezne uprave FBIH su prilično pouzdani, ali s obzirom  na to da ova institucija nije ovlaštena za te statističke podatke, nemoguće je pratiti trend i upoređivati broj zaposlenih i nezaposlenih u bilo kom periodu jer se javnosti zapravo samo serviraju oni podaci koji recimo odgovaraju predstavnicima izvršne vlasti.

Tako je nedavno u vrijeme dok su se vlade oba bh. entiteta hvalile kako su povećale zaposlenost i smanjile nezaposlenost objavljen izvještaj Evropske komisije  o ekonomskom napretku za zemlje zapadnog Balkana i Tursku za prvi kvartal 2017. u kojem se doslovno kaže kako „podaci o povećanju broja uposlenih u BiH tokom 2016. godine za 30.000 radnika vjerovatno nisu tačni“, jer je nezavisno istraživanje Evropske komisije provedeno u BiH pokazalo pad broja zaposlenih u BiH u pomenutom periodu.

Ono što je sigurno jeste da u BiH dolazi do određenih pomjeranja na tržištu rada u pozitivnom smjeru, pri čemu je prilično lako zaključiti – naravno, ako se ispravno protumače statistički pokazatelji – da sva ta pomjeranja nažalost nisu produkt nekog osmišljenog rada nego više trend koji se dešavao na tržištu rada i proteklih godina.

Naprimjer, predstavnici Vlade FBiH nedavno su se javno hvalili kako je u periodu od skoro tri godine broj uposlenih u većem bh. entitetu povećan za 36.000. Nadležna agencija za statistiku, međutim, kaže da je u tom istom periodu broj zaposlenih povećan za 4,6 posto, odnosno za 20.608 osoba, što je znatno manje od Vladinih 36.000.

Osim toga, agencije za statistiku bilježe i bolje rezultate prethodnih vlada. Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj uposlenih, naprimjer, u 2008. u odnosu na 2005. porastao je začak 10,8 posto, odnosno za 10,5 posto u odnosu na 2006. godinu. U 2009. broj uposlenih je porastao za 9,4 posto u odnosu na 2006. ili za 3,1 posto u odnosu na 2007. godinu i tako dalje.

Zbog toga uvijek treba biti iznimno obazriv prema statističkim podacima jer oni mogu dati i ispravnu, ali i dijametralnu sliku, u zavisnosti od toga koji se podaci prezentiraju i kako se koriste.