Tema u fokusu

Goražde: Razvoj baziran na metalnoj i namjenskoj industriji


Trenutno najveći problemi općine Goražde osim niske zaposlenosti i visoke nezaposlenosti su relativna odvojenost od F BiH, kao i negativan indekst odsutnog stanovništva

Općina Goražde jedna je od tri općine Bosansko-podrinjskog kantona, koji je smješten u istočnom dijelu BiH, ukupne površine 248 kvadratnih kilometara. Prema posljednjim podacima na području općine Goražde živi oko 22.000 stanovnika, dok je prema popisu iz 1991. godine, neposredno pred rat u BiH, na području općine živjelo oko 37.500 stanovnika.

Prema ekonomskoj razvijenosti Goražde je rangirano na 27. mjestu od sedamdeset općina u FBiH, pri čemu je ova općina za 2,5 indeksna poena razvijenija od prosjeka većeg bh. entiteta. Stopa zaposlenosti u općini Goražde iznosi 21,1 posto, a stopa nezaposlenosti 32,8 posto. Iako je ova stopa zaposlenosti prilično niska – jer, recimo, stopa zaposlenosti u općini Centar Sarajevo iznosi 58,2 posto – ona je i dalje za 9,7 indeksnih poena viša nego prosječna zaposlenost u svim općinama u FBiH.

Prema podacima LRC-a na kraju 2016. godine na području općine Goražde bilo je registrirano 165 kompanija te 832 obrta. Broj registriranih kompanija u općini Goražde se lani povećao za 6,4 posto u odnosu na 2015. godinu. Nažalost, pri tome je tokom 2016. broj uposlenih u realnom sektoru pao za 19 posto u odnosu na 2015. godinu, odnosno sa 4.134 na 3.310 uposlenih (u ovaj broj nisu uračunate osobe uposlene u javnoj upravi).

Kompanije s područja oćine su tokom 2016. ostvarile ukupni prihod u iznosu od 261 milion KM, što je za 8,36 posto više nego godinu dana ranije. No, u ovom se slučaju mora naglasiti da je riječ o ukupnom godišnjem prihodu svih kompanija u apsolutnim iznosima, pri čemu se novčane transakcije između recimo nekoliko pravnih lica zbrajaju kao ukupni prihodi svih tih kompanija.

Kompanije s područja općine Goražde tokom 2016. godine su izvezle robe i usluga u vrijednost od 105,4 miliona KM. Uvoz je pao u odnosu na 2015. godinu za 3,9 posto, kada je registriran obim izvoza od 109 miliona KM.

Među najvećim kompanijama na području općine Goražde prednjače firme iz sektora metalne i namjenske industrije. Prema podacima LRC-a najveća kompanija na području općine, rangirana prema ukupnom godišnjem prihodu, je Bekto-Precisa d.o.o. Goražde. Ova je kompanija, koja se inače bavi proizvodnjom alata, tokom 2016. ostvarila ukupne prihode u iznosu od 40,6 milona KM, uz neto dobit od 401 hiljade KM. Bekto-Precisa inače zapošljava 415 uposlenika i smatra se osnovom privrednog razvoja općine.

[table id=21 /]

Druga prema vrijednosti godišnjeg prihoda je Unis-Ginex d.d. Goražde, kompanija koja se bavi proizvodnjom eksploziva. Prihodi ove kompanije lani su iznosili 36,5 miliona KM, pri čemu je neto dobit iznosila 9,8 miliona KM. Unis-Ginex inače zapošljava 581 uposlenika.

Treća kompanija prema vrijednosti godišnjeg prihoda je proizvođač oružja i municije Pobjeda Technology d.d. Goražde (prihodi 16,1 milion KM, dobit 1,3 miliona KM, broj uposlenika 211), četvrta proizvođač tekstilnih proizvoda Prevent d.o.o. Goražde (prihodi 14,6 miliona KM, dobit 957 hiljada KM), peta proizvođač brava i okova Emka Bosnia d.o.o. Goražde (prihodi 14,3 miliona KM, dobit 1,6 miliona KM, broj uposlenih 242) i tako dalje (više podataka o deset najvećih firmi u tabeli).

Nasuprot tome, općinska administracija je tokom 2016. godine ostvarila ukupne budžetske prihode u iznosu od 7,7 miliona KM, pri čemu su rashodi iznosili 8 miliona KM. Nešto više od 57 posto budžetskih prihoda čine prihodi od poreza, dok se na neporeske prihode odnosi 27 posto, a na transfere i donacije 14 posto.

Na lična primanja općinske administracije tokom 2016. godine potrošeno je 3,5 miliona KM, odnosno 43,9 posto ukupnih rashoda, dok je na materijal i usluge potrošeno dodatnih 2,3 miliona KM, odnosno 29 posto ukupnih rashoda. Dobra je stavr što se oćina kreditno ne zadužuje (primici od imovine 30.150 KM, primici od zaduživanja 0 KM), iako je tokom 2016. na rashodovnoj strani budžeta registriran rashod finansiranja kamata od 2.506 KM, odnosno 0,03 posto ukupnih rashoda.

Generalno, trenutno najveći problemi općine Goražde osim pomenute niske zaposlenosti i visoke nezaposlenosti su relativna odvojenost od Federacije BiH, kao i negativan indekst odsutnog stanovništva od -11,5 te znatno smanjenje broja stanovništva koje je živjelo prije rata na podrućju općine u odnosu na današnje stanje.