Investicije

Austrijska ambasada i RC Sarajevo Ilidža pomažu Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu


Uz podršku Austrijske ambasade u Sarajevu i austrijske Fondacije „Bauern helfen Bauern“ (Farmeri pomažu farmere), a na inicijativu Rotary Cluba Sarajevo Ilidža, osigurana je nabavka novog štampača na Brajevom pismu za Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, čime će se obogatiti sadržaj biblioteke Centra koja nudi izdanja prilagođena slijepim i slabovidnim osobama.

Na poziv austrijskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Nj. E. Martina Pammera, Fondacija „Bauern helfen Bauern“ iz Austrije osigurala je polovinu od ukupne vrijednosti projekta namijenjenog ovoj kategoriji bh. stanovništva. Dio sredstava za nabavku štampača također su obezbijedili kompanija URSA, te RC Sarajevo Ilidža, RC Hermagor iz Austrije, RC Sarajevo i članovi zajedničkog Rotary distrikta 1910. Inicijator projekta je RC Sarajevo Ilidža koji je objavio i video za pjesmu „Šareni svijet“ koja je komponovana u svrhu podizanja svijesti o slijepim i slabovidnim građanima u Bosni i Hercegovini, a s ciljem prikupljanja sredstava za nabavku štampača.