Novosti

Ismir Jusko na prvom sastanku Prometne zajednice Zapadnog Balkana u Briselu


Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko je učestvovao na 13. godišnjem sastanku ministara SEETO-a te na prvom sastanku ministarskog vijeća EU – Prometne zajednice Zapadnog Balkana održanima 6. 12. tekuće godine u Briselu.

Na sastanku ministara SEETO-a ministar je, između ostaloga, istakao da će nedvojbeni prioritet nakon gašenja SEETO-a ostati međusobno povezivanje nacionalnih cestovnih mreža sa TEN-T mrežom Evropske unije, odnosno proširenje Sveobuhvatne i Osnovne mreže na Zapadni Balkan. U tom smislu, Ministarstvo komunikacija i prometa, odnosno Bosna i Hercegovina, će preduzeti sve mjere iz nadležnosti kako bi, uz podršku Evropske komisije, ovaj cilj bio realiziran.

Ministar Jusko je ministre i učesnike skupa izvijestio da će Bosna i Hercegovina prilagoditi interne mehanizme evropskim standardima, sve u cilju pojednostavljenja realizacije odredbi Ugovora, pozivajući na zajednički rad na ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva svake od Strana potpisnica.