Investicije

Kompanija China Energy Group uputila zahvalnicu FIPA-i


Kompanija China Energy Group uputila je pismo zahvale Agenciji za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) na njenom značajnom doprinosu i podršci za realizaciju projekta RiTE Kamnegrad. Zahvaljujući FIPA-i, završena je prva faza pregovora vezana za projekat, koja je okončana potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju 27. 11.2017. g u Budimpešti.

Nakon potpisivanja Memoranduma, upriličen je novi radni sastanak sa vlasnikom projekta o planiranju narednih koraka za realizaciju ovog dokumenta sa rokovima za završetak procedura.

Ovim su stvoreni preduvjeti ze realizaciju investicije od milijardi i 20 miliona KM, koja će imati značajan uticaj na privredni razvoj Bosne i Hercegovine.