Lifestyle

Beč se uspješno bori protiv svjetlosnog onečišćenja


Beč se već godinama intenzivno i inovativan način bavi tematikom svjetlosnog zagađenja u gradovima. On je i jedini grad u svijetu u kojem su se u naučne svrhe iz zraka snimili svjetlosni izvori koji emituju svjetlo u visinu, što je po prvi put omogućilo sveobuhvatnu procjenu intenziteta i uzročnika zagađenja.

Javna rasvjeta neosporno igra važnu ulogu u sigurnosti stanovnika, a njen udio u svjetlosnom onečišćenju od 1/3 u Beču se vidno smanjio prelaskom na LED rasvjetu. Problematično je prije svega osvjetljenje u prodavnicama koje imaju proporcionalno visok udio u svjetlosnom zagađenju grada.

“Djelovanje svjetlosnog zagađenja na čovjeka je mnogostruko. Svjetlo-tamniritam je važan za ritam spavanja. Ako se taj ritam poremeti, može doći do poremeća jarada hormona. Nadalje, poremećaji spavanja mogu biti okidač za nastanak visokog krvnog pritiska, dijabetesa i gojaznosti”, objašnjava voditeljica MA 22, Büchl-Krammerstätter.

Kako izvještava Eurocomm -PR odjel grada Beča za okoliš MA 22 uspješno se bori protiv svjetlosnog onečišćenja djelotvornim mjerama koje provodi. Kroz Paket zaštite okoliša za preduzeća, grad Beč već od 1998. godine pomaže preduzeća u provođenju ekoloških mjera i smanjenju komunalnih troškova.

Uspješan je i u edukaciji i senzibiliziranju javnosti na temu svjetlosnog onečišćenja u obliku predavanja u školama, univerzitetima, štampanju brošura i sl.