Investicije

FIPA podržava firmu Boxmark


Gordan Milinić, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH  (FIPA) organizirao je sastanak sa direktorom kompanije Boxmark doo Matejom Bastičem kako bi pokušao riješiti administrativne probleme sa kojima se navedena firma suočava na putu širenja postojećih i realizacije novih investicija u BiH.

Boxmark doo, koji predstavlja austrijsku investiciju, bavi se proizvodnjom auto-presvlaka koje izvozi u EU i šire. Fabriku u Lukavcu  je otvorena u februaru 2016. godine uz zapošljavanje 200 radnika u tom periodu. U decembru 2017. godine, fabrika broji 440 radnika. S obzirom da planiraju širenje postojeće fabrike i izgradnju novih hala i postrojenja sa ciljem povećanja broja zaposlenih na najmanje 1.100 radnika, kupili su i novo zemljište. Planirano je otvorenje fabrike i u Banja Luci, što bi značilo i nova radna mjesta.

Kao uvjet za dalja ulaganja, Boxmark doo je od nadležnih vlasti u BiH zatražio ukidanje tarifa na uvoz štavljene i gotove kože za što je dobio podršku Vlade Tuzlanskog kantona, privrednih komora BiH, FBiH i RS. Novac koji bi država izgubila na carinama, bio bi opet vraćen u budžet uplatama poreza i doprinosa za preko 1.700 radnika. Očekuje se konačan stav nadležnih po ovom pitanju. Ukoliko bi odgovor bio negativan, bila bi stopirana dalja ulaganja i nova zapošljavanja. Postoji također bojazan da bi investitor mogao napustiti BiH ukoliko se ne riješi ovaj problem.

FIPA se uključila u rješavanje navedenog spornog pitanja, posebno imajući u vidu postojeći broj radnika koje zapošljava kompanija, te najavljeno zapošljavanje do 1.100, i pružila podršku firmi BOXMARK za dalje širenje i nove investicije. FIPA će učiniti sve što je potrebno sa ciljem da zadrži investitora u BiH.