Tržišta i finansije

Federalni proračun za 2018. godinu veći za 5 posto od ovogodišnjeg


Federalna ministrica financija Jelka Miličević izjavila je danas u Mostaru kako je Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog proračuna FBiH za 2018. godinu u iznosu od 2.882,7 milijuna maraka.

U odnosu na ovogodišnji, proračun za 2018. godinu veći je za 135 milijuna maraka, odnosno za pet posto.

Kako izvještava Fena, ministrica je kazala kako su među najznačajnijim projektima planiranim Proračunom FBiH za narednu godinu ulaganja u putnu infrastrukturu te da su za te namjene planirana 183 milijuna maraka, dodavši kako je, uz ostalo, u proračunu prepoznata i željeznička infrastruktura.

Za izmirenje obveza prema poljoprivrednicima iz ranijeg razdoblja, kaže Miličević,  planirano je 11,5 milijuna maraka, dok je za nastavak aktivnosti usmjerenih ka povećanju zaposlenosti u FBiH planirana realizacija projekta Programa podrške zapošljavanju financiranog od Svjetske banke u iznosu od 12,7 milijuna maraka.

Ministrica je istaknula kako je u toku 2018. godine planirano i trajno rješavanje smještaja federalnih institucija te da je za tu nemjenu predviđeno 19 milijuna maraka.

Dio ovog iznosa, kako je pojasnila, odnosi se na kupovinu zgrade u Sarajevu, a dio za puštanje u funkciju zgrade Staklene banke u Mostaru, koju je Vlada FBiH kupila u 2017. godini.

Kada je u pitanju socijalna komponenta proračuna, transferi za socijalne, braniteljsku i kategoriju neratnih invalida će ostati na istoj razini.

Ministrica je kazala kako ukupni transferi Zavodu MIO iznose 258,5 milijuna maraka, što je za 5 milijuna maraka više nego u 2017. godini, dodavši kako će biti nastavljena i financijska konsolidacija zdravstvenih ustanova.

Financiranje Proračuna bazirano je, kaže Miličević, na domaćim izvorima, prvenstveno obveznicama koje su planirane u iznosu od 150 milijuna maraka.

Uz Prijedlog proračuna FBiH, Vlada je u parlamentarnu proceduru uputila i Prijedlog zakona o izvršavanju proračuna FBiH za 2018. godinu.