Investicije

Najavljene značajne investicije Japana


Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović sastao se danas  sa ambasadorom Japana u BiH Kazuyom Ogawom, u cilju razgovora o jačem pospješivanju  saradnje i investiranja Japana u Bosnu i Hercegovinu, posebno sa aspekta uspješne realizacije tekućih projekata i pokretanje novih.

Izražavajući zahvalnost za visok stepen saradnje sa ministrom Šarovićem i snažnu zainteresovanost za stvaranje novih mogućnosti za ulaganja u našu zemlju, ambasador Ogawa je inicirao da se u Japanu,  u što skorijem periodu, održi posebna konferencija o investicijama za BiH, čiji cilj bi bio pospješivanje i intenziviranje značajnijih investicija ove zemlje u Bosnu i Hercegovinu.

U tom kontekstu, ministar Šarović je najavio aktivan angažman na što produktivnijoj organizaciji ove investicione konferencije,  zajedno sa FIPA-om i Spoljnotrgovinskom komorom BiH. Ministar je pozdravio dosadašnja zalaganja Japana u kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, te dodao da je ta zemlja jedan od najvećih donatora BiH, posebno lokalnih zajednica i javnih preduzeća.

Na sastanku je takođe istaknuta zahvalnost ministru Šaroviću na podršci kandidaturi  Osake za Međunarodnu izložbu Expo 2025., a čiji je cilj dizajniranje vizije budućnosti održive ekonomije i društva.