Novosti

Kompanija Centrotrans počela obuku za 20 nezaposlenih osoba


Kompanija Centrotrans Eurolines započela je obuku stručnog usavršavanja za 20 osoba sa evidencije nezaposlenih JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Cilj obuke je usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada u Kantonu Sarajevo u okviru programa Međunarodne organizacije rada (ILO) – „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ i programa „Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou.“

Kompanija Centrotrans jedan je od partnera Projekta “Nove strategije zapošljavanja na lokalnom nivou“, na kojem je Općina Novi Grad Sarajevo vodeći aplikant. Obuka se realizuje uz podršku EU sredstava kroz Program Međunarodne organizacije rada (ILO).

Trenutno, obuku pohađa osam nezaposlenih osoba za obavljanje poslova vozača autobusa, četiri za automehaničara, četiri za autoelektričara, dva inžinjera saobraćaja i dva inžinjera mašinstva.

Posebno kreirana obuka pomoći će nezaposlenim osobama da u periodu od dva do četiri mjeseca, unaprijede znanja i vještine za deficitarne poslove na tržištu rada, posebno za kompanije u oblasti pružanja usluga u zemlji i regionu.