Novosti

Održana sjednica UO UINO


Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH dao je danas pozitivno mišljenje na Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2018. godinu i uputio je u dalju proceduru usvajanja Vijeću ministara BiH.

Ova odluka značajna je za domaće gospodarstvenike i poboljšava uvjete poslovanja domaćih proizvođača, zadržava postojeća i eventualna otvaranja novih radnih mjesta.

UO UINO dao je pozitivno mišljenje i na Odluku o usuglašavanju i utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu o čemu će konačnu riječ dati Vijeće ministara BiH.

Na današnjoj sjednici UO UINO usvojio je Odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina koja je, također, značajna za poticaj domaće proizvodnje i na čemu već duže vrijeme inzistiraju gospodrastvene komore i poslovna zajednica u BiH.

Danas je usvojena i odluka o visini kompenzatorne kamate za prvo polugodište 2018. godine i ona na godišnjoj razini iznosi 12 posto.  Ova kamata odnosi se na određene carinske postupke,među kojima je i privremeni uvoz, i zaračunava se u carinskim dugovanjima.

Članovi UO UINO usvojili su i Odluku o utvrđivanju cijena usluga izdavanja i korištenja kvalifikovanih elektonskih potvrda.

UO UIO izjasnio se danas i o incijativi Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za uvođenje takozvanog plavog dizela, te je podržao stav UINO u kome se navodi da je politika stimuliranja i podsticaja poljopruvrede isključiva nadležnost entitetskih ministarsava poljoprivrede i ugrađeni su u propise prema kojima oni djeluju.

Na današnjoj sjednici razmatrano je više informacija među kojima i ona o radu UINO gdje konstatirano da su prihodi od PDV-a u porastu te da će ove godine biti prikupljeno najviše prihoda od osnivanja Uprave.

Nakon usvajanja izmjena i dopuna seta zakona koji se odnose na trošarine na današnjoj sjednici usvjene su izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakonu o trošarinama u BiH i Pravilnika o uplaćovanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UINO.