Investicije

Američka agencija za međunarodni razvoj financira projekat Rast


Predstavnici više od dvadeset jedinica lokalne samouprave iz BiH učestvuju na dvodnevnoj obuci o lokalnom ekonomskom razvoju koja je danas započela u Sarajevu.

Obuka je organizovana u okviru projekta RAST koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj  (USAID), a implementira Catholic Relief Services – CRS.

Osnovni cilj programa, kako je kazao predavač na seminaru Anto Domazet, jeste da se unaprijede vještine potrebne za ubrzanje lokalnog ekonomskog razvoja za one općine i gradove koji su već osvojili certifikat povoljnog poslovnog okruženja – BFC, kao i da pripremi ostale za ispunjavanje uslova kojima se omogućava stjecanje tog certifikata. Radi se, kako je napomenuo, o izuzetno korisnom programu koji će omogućiti da se prezentiraju standardne procedure za upravljenje ekonomskim razvojem i da se one prilagode specifičnostima pojedinih lokalnih zajednica za šta će služiti teorijski i praktični dio ove radionice.

“Na seminaru će posebno biti diskusije i o javno-privatnom partnerstvu jer je to jedan od načina da se unaprijedi infrastruktura s obzirom na ograničeni budžetski i potencijal zaduživanja lokalnih zajednica i upravo tu treba razviti sposobnosti lokalnih zajednica” dodao je Domazet za Fenu.

CRS provodi projekt RAST već drugu godinu.

“U prvoj godini možemo istaknuti neke od najvažnijih rezultata, među ostalim da je pomognuto sedam općina i gradova da dobiju BFC cerifikate uz još tri općine koje će najvjerovatnije dobiti ovaj certifikat u narednim mjesecima. Drugo što bi istakli jeste da smo pomogli dvije općine, odnosno grada da unaprijede infrasrukturu u lokalnim industrijskim zonama sa još šest infrastrukturnih projekata koje ćemo implementirati u narednom periodu”  – izjavio je predstavnik CRS-a za BiH Marc D’Silva.

Stvarni uspjeh i utjecaj BFC certifikakacije i poboljšanja infrastrukture, kako je dodao, svakako će zavisiti o obimu u kojem oni doprinose povećanim poslovnim investicijama i povećanju broja radnih mjesta u općinama i gradovima.

“Jedan od glavnih limitirajućih faktora za nove invesicije u BiH je percepcija investitora da općine nemaju sistematičan pristup promociji loklanog ekonomskog razvoja” – dodao je D’Silva.