Investicije

Goran Milinić održao sastanak sa predstavnicima kompanije Kolektiv Group


Gordan Milinić, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) primio je predstavnike kompanije Kolektiv Group kako bi razgovarali o mogućnostima zajedničkog rada na pružanju informacija o mogućnostima za ulaganja u BiH, pronalasku investitora i pružanju podrške u cilju realizacije investicija u zemlji.

30% firme Kolektiv Group je u vlasništva grupacije Alma Media iz Finske, u okviru koje posluje još nekoliko podružnica.

Rade za mnoge strane investitore u BiH poput Al-Jazeera, Koton, Siemens, Marriott i van BiH poput Johnson&Johnson, Lufthansa, Porche, a trenutno su u predfazi izrade studije vezane za osnivanje satelit/izmještenog biznis centra/firme u BiH za tri navedene strane kompanije, čime bi se omogućilo zapošljavanje velikog broja ljudi.

Za realizaciju spomenutih projekata zatražili su podršku FIPA-e, kao i za izmjene legislative vezane za satelit firme/online poslove/biznis centre, s obzirom na velike mogućnosti zapošljavanja mladih.

FIPA i Kolektiv Group će se zajedno boriti za otvaranje novih poslova i novih radnih mjesta u BiH i stim će ciljem potpisati i Sporazum o suradnji.