Investicije

Izvršen proboj Tunela Ričice kod Zenice


Na svečanoj ceremoniji u Zenici obilježen je proboj tunela Ričice dužine 620 m, čime je spojena kompletna dužina desne cijevi tunela. Ceremonija probijanja tunela organizirana je simbolično na Dan rudara, s obzirom na činjenicu da je u njegovoj gradnji direktno učestvovalo 50 rudara.

Predstavnicima medija, zvanicama i radnicima kompanija Euro-Asfalt i Strabag te podizvođačima i poslovnim partnerima obratili su se Drago Franc, voditelj projekta iz kompanije Euro-Asfalt, Adnan Terzić, direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH i Emrah Bliznović, najmlađi rudar Rudnika mrkog uglja Kakanj.

” Iskop tunela se većim djelom izvodio u jursko-krednim sedimentima, dok su se u zoni ulaznog portala radovi izvodili u sedimentima oligo-miocenske starosti. Ovo govorim iz razloga što je važno znati da se radi o stijenama male čvrstoće u kojima se iskop izvode u više iskopnih faza sa kratkim korakom iskopa i upotrebom vrlo snažnih podgradnih elemenata.Kako biste imali pravu sliku o kakvom se projektu radi, reći ću samo da smo kod probijanja tunela iskopali do sada oko 95000m3 stijenske mase, ugradili 15000 m3 različitih vrsta betona, 360 tona armaturne mreže, 280 tona čeličnih lukova i 10000 komada IBO ankera”, izjavio je Franc.

 

 

Direktor Autocesta Federacije BiH Adnan terzić čestitao je rudarima njihov dan i dodao:

” Ovo je jedan od najzahtjevnijih projekata na ovoj trasi, iako možemo reći da je svaki metar najzahtjevniji, bilo da se radi o trasi, objektima ili mostovima. Nažalost, situacija je takva da smo dobili zadatak da koridor ide ovom trasom koja je geološki najnestabilnija i najzahtjevnija na trasi preko 300 kilometara koridora 5C. Bitno je da smo dokazali da možemo odgovoriti i na najzahtjevnije projekte i prepreke koje su stavljene pred nas gradnjom ove trase.Čestitke idu svima, a posebno radnicima. Za nas ovo znači da smo bliže realizaciji našeg cilja, a to je spuštanje do magistralnog puta M-17 i nastavak gradnje”, rekao je Terzić.

 

Poddionica Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) nadovezuje se na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han.Ugovor za izgradnju potpisan je 09. 05. 2016. godine. U dužini od 5,78 km grade se četiri vijadukta i dva tunela. Na ovom gradilištu ukupno je angažirano 430 radnika.

Zenička zaobilaznica na Koridoru Vc trenutno je najveće gradilište u BiH. Na izgradnji dvije poddionice Drivuša – Klopče i Klopče – Donja Gračanica, ukupne dužine osam kilometara grade se dva tunela, četiri vijadukta i most. Vrijednost radova je 140 miliona eura. Zenička zaobilaznica zbog konfiguracije i geološko-tehničkih karakteristika predstavlja jednu od najzahtjevnijih dionica na Koridoru Vc.