Novosti

FIPA će podržati implementaciju RAST projekata


Gordan Milinić, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) razgovarao je sa predstavnicima projekta CRS Vojislavom Ivanovićem i Sretanom Ćemalovićem o načinu na koji se FIPA može uključiti u promociju investicionih projekata BiH čiju izradu pomaže ova organizacija u suradnji sa USAID-om.

Govoreći o radu FIPA-e na privlačenju stranih investicija u posljednje dvije godine, direktor Milinić se između ostalog osvrnuo i na obavezu svih nadležnih da rade na otvaranju novih radnih mjesta i povećanju zaposlenosti u zemlji, ističući da u 2017. godini BiH bilježi rast priliva stranih investicija. U prvom kvartalu 2017. godine, rast je zabilježen u procentu od 28%, da bi u drugom kvartalu taj iznos dostigao procenat od 66,8%. Zajednički rad nadležnih institucija na unapređenju poslovnog ambijenta, kao i stabilizacija političkih prilika u zemlji je osnovni preduvjet za privlačenje značajnijih stranih investicija. Svi napori u tom pravcu su dobrodošli, uključujući i aktivnosti organizacije CRS na implementaciji projekta RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation) u BiH uz finansijsku podršku USAID-a.

Naime, CRS trenutno implementira projekte po dvije komponente: podrška jednom broju općina u BiH da unaprijede poslovno okruženje u skladu sa BFC (Business Friendly Certification) standardom i podrška općinama pri realizaciji infrastrukturnih projekata.

Navedene projekte implementiraju u 20 općina koje posjeduju certifikat BFC, te sedam općina koje su na putu dobivanja ovog certifikata. Inače, CRS je prisutan u BiH od 1993. godine i implementirao je veliki broj projekata od društvenog značaja.

Od FIPA-e se očekuje pomoć oko prezentiranja investicionih projekata koje dolaze iz 20 općina i pronalaska investitora za ove projekte, te oko organiziranja konferencije u 2018 na kojoj bi se ovi projekti predstavili stranim investitorima.