Investicije

Poslovna zona Stanari očekuje investitore


Gordan MIlinić, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) posjetio je Općinu Stanari kako bi se upoznao sa ekonomskim stanjem na ovom području, o uspješno realiziranoj investiciji RiTE Stanari, te o novim investicionim mogućnostima koje Općina nudi, gdje se susreo sa načelnikom Dušanom Panićem.

Direktor Milinić je upoznao načelnika Panića sa nadležnostima FIPA-e kao glavne adrese za strana ulaganja u BiH, aktivnostima na pronalasku stranih investicija, pružanju pomoći u realizaciji investicionih projekata, učešću na konferencijama i privrednim susretima sa ciljem promocije raspoloživih investicionih projekata.

Istakao je da FIPA investitore traži svuda u svijetu, da posjeduje 7.000 kontakata stranih investitora sa kojima je u stalnom kontaktu, te ih poziva da posjete BiH kako bi se detaljnije upoznali sa potencijalima zemlje.

Agencija također koordinira nadležne institucije od općinskog do državnog nivoa na privlačenju stranih investicija, a kao rezultat u 2017, bilježimo porast priliva stranih investicija od 66,8%, ističući da je na putu realizacija velike strane investicije u RiTE Kamengrad kod Sanskog Mosta u iznosu od 1.020.000.000 KM.

Dodatnu prednost za promociju BiH i njenih mogućnosti predstavlja ulazak FIPA-e u Upravni odbor WAIPA-e.

Općina Stanari želi privući i domaće i strane investicije sa ciljem otvaranje novih radnih mjesta, te na tom putu očekuje podršku FIPA-e u smislu promocije njenih mogućnosti za ulaganje. Pripremili su poslovnu zonu koju nude investitorima posebice iz metalnog sektora i energetike.

Također, vrlo je značajno istaći da Općina dodjeljuje subvencije od 6.500 KM za svako novo radno mjesto uz poštivanje određenih kriterija.

Općina nudi raspoloživu radnu snagu raznih profila. Stopa nezaposlenosti iznosi 39%, te je potrebno uložiti dodatne napore na otvaranju novih radnih mjesta.