Novosti

Uprava za indirektno oporezivanje obilježila 14. godišnjicu postojanja.


Uprava za indirektno oporezivanje obilježila je danas 14. godišnjicu postojanja. Tom prilikom je direktor UIO dr. Miro Džakula istakao da je iza Uprave još jedna uspješna godina, posebno iz razloga što će u ovoj godini prvi put od uspostave Uprave prihodi od indirektnih poreza premašiti sedam milijardi KM, te dodao: “Ispred nas je još jedna izuzetno zahtjevna godina kada prelazimo na elektronsku komunikaciju sa obveznicima što ćemo započeti pružanjem servisa elektronskog podnošenja PDV i akciznih prijava. Ovo je je još jedan korak naprijed u opredjeljenju UIO da bude potpuni servis poreskim obveznicima”.

Kao i svake godine do sada, tako je i 2017. godine UIO dodijelila posebne plakete za izuzetan doprinos i pomoć u radu institucije i to Ambasadi Narodne Republike Kine u BiH za veliku pomoć u donaciji posebnih kamiona – skener vozila u vrijednosti od 10 miliona KM, te g. Rajku Skubicu stalnom predstavniku Twinning projekta EU u UIO.

 

Za radnika UIO ove godine je proglašena gđa. Irena Vadas, za posebne zasluge i iskazan trud i znanje u radu kao stručni savjetnik – inspektor u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika u Regionalnom centru UIO u Mostaru.

Pored gđe Vadas, ove godine su posebne zahvalnice za doprinos postignutim rezultatima dobili i sljedeći službenici: Slavojka Stolić, šef Odsjeka za finansijsko upravljanje u Sjedištu UIO, Jelena Ivanišević, tehnički sekretar u Kabinetu direktora, Biljana Ćejić, stručni savjetnik u Grupi za informisanje poreskih obveznika u Sjedištu UIO, Milena Davidović, stručni savjetnik u Odsjeku za carinske postupke u Sjedištu UIO, Ezmana Vuk, administrativni saradnik u Grupi za tarifu, vrijednost i porijeklo u RC Sarajevo, Milan Tomas, vođa Carinskog referata na GP Bijača, Jasmina Čaušević, administrativni saradnik u Odsjeku za obradu poreskih prijava u Sjedištu UIO, Drago Raič, šef Carinske ispostave Ljubuški, Orhan Kapić, šef Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u RC Sarajevo, Boris Filipović, šef Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u RC Tuzla, Maja Badžak, šef Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u RC Mostar, Jasna Balavac, stručni savjetnik u Grupi za prinudnu naplatu RC Mostar, Nermin Gibović, stručni savjetnik u Grupi za kontrolu velikih poreskih obveznika u RC Sarajevo, Marinko Zgonjanin, šef Odsjeka za razvoj informacionog sistema u Sjedištu UIO, Stanislav Galić, kurir u Sjedištu UIO i Dženan Kovačević raspoređen u Odjeljenje za komunikacije u Sjedištu UIO.