Investicije

Elektroprivreda BiH planirala pet kapitalnih projekata u vrijednosti od 1,37 mlrd KM


Na 48 vanrednoj Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo koja je održana 28.12.2017. godine, usvojen je Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2018. – 2020. godina.

Trogodišnjim planom poslovanja, planirano je ulaganje 1,68 milijardi KM u djelatnosti proizvodnje, distribucije snabdijevanja, kapitalne projekte, dokapitalizaciju rudnika i neelektroprivrednih zavisnih društava te zajedničke projekte.

Strateški ciljevi su početak izgradnje pet kapitalnih projekata od kojih su prioritet Blok 7 TE „Tuzla“, VE Podveležje i male hidroelektrane na Neretvici. Početak izgradnje hidroelektrana  Janjići i Una –Kostela planiran je za kraj 2020.

Plan ulaganja u kapitalne projekte iznosi 1, 37 milijardi KM.

Ukupna planirana proizvodnja električne energije za period od 2018. – 2020. godine iznosi 21.873,6 GWh.

Planirani godišnji prihodi su veći od milijardu KM dok je nabavka uglja za sve tri planske godine veća  od 6 miliona tona.

Četrdeset  i osma  Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo donijela je odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva – rudnike uglja „Kreka“, „Zenica“, „Đurđevik“, „Abid Lolić –Bila“, „Breza“ i „Kakanj“.

Predstavnici dioničara usvojili su Poslovnik o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kojim se uređuje način rada Skupštine Društva.

Muzafer Brigić, član Odbora za reviziju upoznao je predstavnike dioničara sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2017. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.