Novosti

U RS-u od 1. januara povećana starosna granica za odlazak u penziju


U Republici Srpskoj (RS) od 1. januara je povećana starosna granica za odlazak u penziju i to za osam, odnosno četiri mjeseca. Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, žena s najmanje 15 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kada u ovoj godini navrši 64 godine i četiri mjeseca života.

Osiguranik s 40 godina penzijskog staža ima pravo na starosnu penziju kada u tekućoj godini navrši 57 godina i osam mjeseci života.

Također, žena sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kada u tekućoj godini navrši 55 godina i osam mjeseci života, potvrđeno je ranije iz Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO) RS.

Zakonom u ovom bh. entitetu je propisano da se do ispunjenja gornje granice uslova za starosnu penziju dolazi postepeno.

Entitetski ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović je rekao da je jedan od glavnih razloga za povećanje starosne granice za penzionisanje održanje Fonda PIO, koji je, kazao je, u složenoj finansijskoj situaciji.

“Kada smo usvajali izmjene i dopune zakona, bili smo vođeni logikom da je stanje u Fondu PIO finansijski složeno, da je mnogo penzionera i da sami doprinosi koji su se plaćali u tom vremenu nisu bili dovoljni da podmire penzionerske potrebe” – rekao je ranije Savanović.