Tržišta i finansije

U BiH je zaključno sa 30. novembrom manje nezaposlenih


U BiH je zaključno sa 30. novembrom bilo 475.549 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, što je za 2.642 osoba ili 0,55% manje nego u prethodnom mjesecu, saopšteno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Nezaposlenost se smanjila u Republici Srpskoj za 927 osoba ili 0,80% , u Federaciji BiH za 1.688 osoba ili 0,48%, te u Brčko distriktu za 27 osoba ili 0,25%.

Od ukupnog broja osoba koja traže zaposlenje, 258.035 ili 54,26% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja – KV radnici 32,67 %, te radnici sa srednjom stručnom spremom 28,04%.

U novembru je brisano ukupno 17.676 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 11.297 osoba.

Istovremeno je za 7.757 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.104 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u oktobru je broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 754.020, od čega 314.787 žena.

U odnosu na septembar broj zaposlenih lica se smanjio za 0,1%.