Tema u fokusu

Ambiciozni projekti za ekonomski oporavak opštine Sokolac


Osim što je ispunila sve kriterijume za sticanje međunarodnog BFC SEE sertifikata o povoljnom poslovnom ambijentu, opština Sokolac postaje sve atraktivnija lokalna zajednica i za ulaganja. Ključ privlačenja investicija, prema mišljenju ambicioznog opštinskog rukovodstva, leži u uspostavi saradnje sa institucijama svih nivoa vlasti u BiH. Prema riječima Milovana Bjelice, načelnika Opštine, ta saradnja je rezultirala brojnim projektima ekonomskog oporavka, kroz efikasnije korištenje prirodnih resursa i ostalih komparativnih prednosti, po čemu je postala prepoznatljiva u regionu.

Razgovarala: Irena Vasić-Dobrić

Već drugi mandat za redom ste načelnik Opštine Sokolac. Koje ste projekte do sada  uspješno realizovali ili planirate njihovu realizaciju u 2018. godini?

”Završena je prva i druga komponenta projekta Snabdijevanje vodom i kanalizacija u opštini Sokolac, čija je vrijednost oko 5 miliona KM. Radi se o sistemskom rješavanju vodosnabdijevanja, kanalizacije, prečišćavanju otpadnih voda, zaštiti izvorišta i životne sredine. Istakao bih i projekat „Sistem daljinskog grijanja na biomasu sa kogeneracijom“, u sklopu kojega se radi rekonstrukcija i proširenje mreže daljinskog grijanja opštine Sokolac i izgradnja kogenerativnog postrojenja, koje će proizvoditi 4,1 megavati toplotne energije i jedan megavat električne energije. Tu je i projekat rekonstrukcije javnog osvjetljenja opštine Sokolac, uvođenjem LED tehnologije. Usvojili smo i studiju Upravljanja komunalnim otpadom na području opštine Sokolac. Činimo sve da krene izgradnja trase brzog puta Beograd–Sokolac–Romanija–Sarajevo.”

Na  koje rezultate ste posebno ponosni i za koje projekte su investitori najviše zainteresovani?

”Kontinuirano radimo na unapređenju poslovnog ambijenta, pružanju podrške investitorima i poboljšanju infrastrukture u opštini. Investitorima su na raspolaganju poslovne zone Podromanija, Bjelosavljevići, kao i industrijska zona Nova Romanija. Opština Sokolac pruža odlične potencijale za investiranje u šumarstvo i drvnu industriju. Ponosni smo na povećan rast industrijske proizvodnje u oblasti drvoprerade, proizvodnje peleta, poljoprivrednih i tekstilnih proizvoda, usluga niskogradnje, robne razmjene i broja zaposlenih. Povećana je proizvodnja mlijeka, mesa i poljoprivrednih proizvoda. Nabavili smo nekoliko desetina hiljada sadnica voća, preko stotinu plastenika i podijelili na desetine laktofriza, muzilica, motokultivatora i steonih junica. Posebno sam ponosan što smo najveći dio imovine uknjižili na Opštinu, riješili statuse Centra za unapređenje poljoprivrede Sokolac, UNIS-a, Farme krava u Podromaniji, KTK Knežina, Nove i stare toplane, Vrela Bioštice, BOŽUR-a itd.”

Dokle ste stigli sa projektom revitalizacije Centra za unapređenje poljoprivrede u Sokocu, kada kreće njegova realizacija i koliki je značaj ovog projekta?

 ”Urađena je Strategija revitalizacije Centra za unapređenje poljoprivrede u Sokocu, koja predstavlja osnovu za investicione aktivnosti. Strategija obuhvata programe za komercijalnu proizvodnju sjemena krompira, žitarica i krmnog bilja, zatim izgradnju kongresnog centra sa amfiteatrom i restoranom za 200 osoba, opremanje kabineta i sala za naučno-istraživački rad. U drugoj fazi izgradnje kongresnog centra, biće obezbijeđeni i smještajni kapaciteti za 80 osoba. Revitalizacija se provodi uz nadzor Organizacije UN za hranu i poljoprivredu (UN–FAO), koja je ovu Strategiju nazvala „Top projekat za 2017. godinu“. Vrijednost projekta procijenjena je na 8 miliona KM, a FAO je već obezbijedio sredstva u iznosu od 5 miliona KM za prvu fazu projekta koja počinje 2018. godine, dok je ostatak sredstava obezbijeđen iz fonda Ministarstva za poljoprivredu RS i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Revitalizacija ovoga centra unaprijediće razvoj poljoprivrede ne samo u BiH nego će biti od velikog značaja za cijeli zapadni Balkan, kao i sve zemlje jugoistočne Evrope.”

Posebnu pažnju poklonili ste izradi Monografije opštine Sokolac, ali i promociji bogatog kulturno-istorijskog naslijeđa opštine. Recite nam nešto o tome?

”Već četiri godine revnosno radimo na Monografiji opštine Sokolac, koja je sadržana na više od 550 stranica i koja bi do kraja 2017. godine trebala izaći iz štampe. Opština Sokolac obiluje brojnim prirodnim ljepotama i bogatim kulturno-istorijskim naslijeđem, stoga smo posebnu pažnju posvetili promociji ovih bogatstava. To se, prije svega, odnosi na istraživanje nekropola stećaka u Bjelosavljevićima i Luburić polju, kao i pećina Pod lipom i Girske. Izuzetno smo ponosni da je nekropola u Luburić polju još 2016. godine uvrštena na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Etno selo „Sokolov grad“ još jedan je od projekata na kojem radimo u 2018. godini, u sklopu kojeg je planirana izgradnja tradicionalnih kuća, ugostiteljskih i smještajnih objekata te izgradnja golf terena i prostora za nordijsko skijanje.”