Novosti

Industrijska proizvodnja u BiH u novembru veća za 1%


Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u BiH u novembru 2017. veća je za 1% u odnosu na oktobar iste godine.

Industrijska proizvodnja u BiH, kalendarski prilagođena, u novembru prošle godine, u poređenju sa novembrom 2016. godine, bilježi rast od 4,9%, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U novembru prošle godine, u odnosu na prethodni mjesec, proizvodnja energije veća je za 4,5%, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,6%. Proizvodnja intermedijarnih proizvoda u tom periodu veća je za 1,5 %, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 2,1%, a kapitalnih proizvoda za 5,3%.

Proizvodnja intermedijarnih proizvoda u novembru prošle godine u odnosu na novembar 2016. godine, veća je za 11,6%, proizvodnja kapitalnih proizvoda za 6,8%, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 5,7%, dok je proizvodnja energije manja za 3,1%, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,5%.