Tržišta i finansije

Svaki građanin Republike Srpske prema bankama je u prosjeku dužan 2.273 marke


Građani Republike Srpske do septembra prošle godine zadužili su se više od dvije milijarde maraka kroz kredite za opću potrošnju, a koji čine tri četvrtine svih kredita plasiranih stanovništvu. To je za 7% više nego za cijelu 2016. godinu, pokazuje posljednji izvještaj Agencije za bankarstvo RS o stanju u bankarskom sektoru.

U toj cifri najveći udio zauzimaju nenamjenski gotovinski krediti, koji iznose 1,75 milijardi maraka i bilježe trend povećanja u odnosu na 2016. godinu od 9%.

Za ostali dio novca građani su se zadužili na osnovu prekoračenja po računima (114 miliona KM), po karticama (55,6 miliona KM), kupovinu robe široke potrošnje (53,5 miliona KM) i ostalim kreditima za opću potrošnju (40,9 miliona KM).

Kako izvještavaju Nezavisne novine, procentualno najveći rast bilježe krediti za kupovinu automobila i to od 58% u odnosu na pretprošlu godinu i oni iznose 2,8 miliona maraka.

Prema izvještaju Agencije za bankarstvo, svaki građanin Republike Srpske prema bankama je u prosjeku dužan 2.273 marke, a kada se dodaju i krediti prema mikrokreditnim organizacijama i sektor lizinga, dolazi se do cifre od 2.350 maraka. To je za 139 maraka više nego za 2016. godinu.

Sa druge strane, povećana je i štednja građana koja iznosi 2,16 milijardi maraka i veća je za 6% u odnosu na 2016. godinu. Od kraja 2008. godine kada je štednja iznosila 773 miliona KM do septembra prošle godine ona je porasla za čak 180%.

“Odnos kredita i štednje građana je nepromijenjen u odnosu na kraj 2016. godine i štednjom građana je finansirano 100 odsto kredita”, navodi se u izvještaju.