Tržišta i finansije

Uprava za indirektno oporezivanje uvodi elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava za poreske obveznike


Uprava za indirektno oporezivanje od početka 2018. godine uvodi elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava za poreske obveznike. UIO će danas putem elektronske pošte za 1.614 velikih poreskih obveznika proslijediti Izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, koju obveznici moraju popuniti, te potpisanu i ovjerenu dostaviti u nadležni regionalni centar UIO do 12.01.2018. godine.

Nakon pristiglih popunjenih Izjava o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga UIO će sve velike poreske obveznike registrovati po službenoj dužnosti na novi E-PORTAL do 01.02.2018. godine, kako bi se januarska PDV i akcizna prijava mogla podnijeti elektronskim putem do zakonskog roka, a to je 10.02.2018. godine. Novi elektronski servisi poreskim obveznicima omogućeni su usvajanjem izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, kao i Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.

Svi ostali obveznici, koji ne spadaju u velike poreske obveznike, mogu podnositi zahtjeve za registraciju na E-PORTAL nadležnom regionalnom centru UIO, jer isti neće biti registrovani po službenoj dužnosti od strane UIO, već isključivo po podnesenom zahtjevu.

U saradnji sa Udruženjem eikonomista SWOT, UIO će za poreske obveznike organizovati posebne seminare na kojima će biti predstavljene nove elektronske usluge i proces registracije za iste. Seminari će se održati u Tuzli 25.01.2018., u Sarajevu 26.01.2018., u Banjaluci 30.01.2018. i u Mostaru 02.02.2018. godine.

Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da će moćo vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl. UIO na ovaj način otvora novo poglavlje u komunikaciji sa poreskim obveznicima, saopćeno je iz UIO BiH.-