Novosti

Vijeće ministara BiH danas razmatra Nacrt strateškog plana ruralnog razvoja BiH


Vijeće ministara BiH bi na sjednici koja je zakazana za danas trebalo da razmatra Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Predviđeno je i razmatranje Nacrta strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018. – 2021.) – okvirni dokument, koji je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Na dnevnom redu bi trebala da se nađe i Informacija o provođenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH i рrioriteta za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016 – 2026 kao i Informacija o izvršenju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH, čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova.

Kako izvještava Fena, Vijeće ministara bi trebalo razmatrati i Deklaraciju o kriterijima za utvrđivanje trase buduće autoceste između Beograda i Sarajeva, usvojene na jednoj od sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Predstavnički dom je polovinom decembra prošle godine usvojio Deklaraciju o kriterijima za definiranje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva, čiji je predlagač bio poslanik Mladen Bosić (SDS).

U Deklaraciji se, između ostalog, navodi da „Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH očekuje da Vijeće ministara i resorno Ministarstvo komunikacija i prometa, u dogovoru sa vladama Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, zastupaju idejno rješenje trase autoputa Beograd – Bijeljina – Brčko – Tuzla – Sarajevo kao najracionalnije i prioritetno rješenje“.