Novosti

Ističe rok za dostavljanje popisnih listi zaliha cigareta i duvana za pušenje


Podsjećamo sve poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duvana u Bosni i Hercegovini da 07.01.2018. godine ističe rok za dostavljanje popisnih listi cigareta i duvana za pušenje koji su popisani u zalihama na početku 2018. godine. Sva lica koja se bave prometom duvana i cigareta u BiH bila su dužna popisati zalihe istih na dan 01. 01. 2018. godine prije prometovanja, a popisne liste moraju se dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 07. 01. 2018.godine.

Pored duvana i cigareta, poreski obveznici bili su dužni popisati i količine akciznih markica za cigarete i duvan za pušenje, koje su preuzete u Upravi a nisu iskorištene za obilježavanje ovih akciznih proizvoda do 31.12.2017. godine, te popisne liste dostaviti u UIO također do 07.01.2018. godine.

Do 17.01.2018. godine mora se izvršiti uplata razlike akcize na popisane zalihe u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2018. godinu, koju je usvojio Upravni odbor UIO.

Duvanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2018. godinu, mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Podsjećamo, Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2018. godinu je definisano da će se od 01. 01. 2018. godine, na cigarete plaćati sljedeća akciza:

  • proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta
  • posebna (fiksna) akciza u iznosu od 1,50 KM za pakiranje od 20 komada,
  • akciza na rezani duvan u iznosu od 104 KM po kg;

 

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,60 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada. Odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duvan i cigarete u Evropskoj uniji.