Novosti

Bečki naučnici u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Beč napravili muzički plan grada


Od valcera do tradicionalne bečke muzike „Wiener Lied“, muzika obilježava sliku Beča kao nijednu drugu metropolu. Stoga su Bečki naučnici u saradnji sa Tehničkim univerzitetom Beč napravili muzički plan grada, a akustično traganje počinje sa 1945. godinom.

„U centru projekta stoji pitanje, kako muziku staviti u funkciju gradske politike simbola“, objašnjava vođa projekta Susana Zapke. Cilj projekta pod nazivom „Interactive Music Mapping Vienna je da se novim tehnologijama isprobaju muzičko-istorijske veze.

Na Institutu za software tehnologije i interaktivne sisteme informatičari rade na metodama vizuelizacije kako bi se istorija mogla doživjeti interaktivno. Planirana je i izrada platforme koja će zvučni tepih grada predstaviti multimedijalno – sa kartografskim prikazima, tekstovima, slikama, video i audio materijalom.

Zanimljivu istraživačku laboratoriju predstavlja, na primjer, bečki Prater o kojem su ispjevane brojne pjesme.

Istraživački tim iz oblasti istorije, muzike i informatike bavi se između ostalog i proslavama Dana državnosti kao i 1950. godine osnovanim muzičkim Festivalskim nedjeljama, ali i novijim manifestacijama kao što je Parada ponosa.