Investicije

EBRD i EU podržavaju mala preduzeća u Bosni i Hercegovini


EBRD i EU uspješno implementiraju program “Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF)”. Nakon jedne i pol godine dvogodišnjeg projekta, osigurano je 15,7 miliona eura EBRD/EU kredita za malo poduzetništvo, te se očekuje da će mala preduzeća primiti preko 4 miliona eura grant sredstava iz fondova EU.

Mala i srednja preduzeća (SME) imaju ključnu ulogu za ekonomski razvoja. Mala preduzeća i poduzetništvo tradicionalno predstavljaju izvor ekonomskog rasta. Oni su generatori radnih mjesta i doprinose porastu proizvodnje, produktivnosti rada i efikasnosti poslovanja.

Najveći problem privatnog sektora i SME je, pored administrativnih barijera, nedostatak kapitala. Iskustva razvijenih zemalja pokazuju da je poduzetnicima potrebno osigurati povoljne finansijske poticaje čime bi se osigurala sredstva za investiranje.

“Zadovoljni smo uspjehom programa i zahvalni smo EU na kontinuiranoj podršci. Komplementarni smo u našim ciljevima, a naš pristup i zajednički rad omogućuju nam da utječemo na razvoj privrede u Bosni i Hercegovini“, kazao je Ian Brown, šef ureda EBRD u BiH.

“Evropska unija uspostavila je dugoročnu saradnju s EBRD-om u provedbi programa podrške malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini, dopunjujući kredit EBRD-a grantom iz IPA sredstava. Ovi programi omogućili su značajne prednosti. Iskustvo EBRD-a u politici malih i srednjih preduzeća u EU ima za cilj omogućiti maksimalne beneficije i daljnje sinergije, olakšavajući uvođenje standarda EU kroz pružanje adekvatnih savjetodavnih usluga kao i bolji pristup finansijskim sredstvima”, kazala je Andrea Vera, šefica Odjela operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH.

Tekuća podrška EBRD-a i EU usmjerena je na unaprijeđenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na domaćem, regionalnom i evropskom tržištu, kroz usklađivanje sa EU direktivama i standardima u oblasti zaštite na radu, zaštite okoliša, te sigurnosti i kvaliteta proizvoda.

Kroz EBRD kreditnu liniju do sada je finansirano 58 projekata, od kojih su 44 projekta već finalizirana i verifikovana, a 5 će biti verifikovano kroz dva mjeseca. Najviše finansiranih projekata je iz drvoprerađivačke industrije (22%), metaloprerađivačke industrije (12%) i prehrambene industrije (10%).

Mljekara “Pađeni” iz Bileće je jedna od kompanija koja je svoje poslovanje uskladila sa direktivama EU, te čiji proizvodi su od 2016. godine prisutni  na EU tržištu.

 

 

“Da bi na našem tržištu kompanija uspjela opstati, stalno treba unaprijeđivati proizvodnju i  proizvode, a da bi se to moglo ostvariti stalno treba ulagati u nove tehnologije kao i nove proizvode. EBRD/EU projekat motivisao nas je da završimo započetu investiciju koja je ove godine iznosila oko 800.000 eura. Završili smo cjelinu koja je u mogućnosti preraditi oko 60.000 litara mlijeka na dan u 30 različitih proizvoda. Kroz ovaj projekat uspjeli smo nabaviti sljedeće: liniju za pakovanje jogurta u boce i agregat za proizvodnju električne energije, te proširiti objekat proizvodne hale”, kazao je Nenad Vukoje, direktor mljekare “Pađeni”.

Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini,  EBRD je uložila preko 2 milijarde eura u 146 projekata u zemlji.  Banka  investira  u razvoj infrastrukture,  podršku  malim i srednjim  preduzećima  i jačanje  finansijskog sektora.

Evropska unija je uložila preko 50 miliona eura u sektor malih i srednjih preduzeća u BiH tokom proteklih 15 godina. U 2018. godini bit će dostupno dodatnih 15 miliona eura za podršku malim i srednjim poduzećima u sektorima kao što su turizam, prehrambena industrija, drvna i metalna industrija.