Investicije

Džananović: Glavni projekt u ovoj godini izgradnja Bloka 7


Tuzlanska termoelektrana najvažniji je oslonac Elektroprivrede BiH, a to je dokazala prošla godina u kojoj je, zbog smanjenog rada hidroelektrana, težište proizvodnje prebačeno na Termoelektranu – rečeno je na pres-konferenciji tuzlanske Termoelektrane na kojoj su predstavljeni rezultati iz prošle i najavljeni projekti u ovoj godini.

Kako je rečeno, proizvedene su 3.500 megavat sati električne energije, ali i velike količine tehnološke pare i toplinske energije.

Izuzev u jednom slučaju, nisu zabilježeni prekidi u isporuci toplinske energije, ispoštovani su svi dogovori i obaveze, a iz rudnika s ovog područja preuzeto je 3 miliona i 800 hiljada tona uglja. Uloženo je oko 8 miliona KM, od čega je 25 posto investirano u projekte zaštite okoliša.

Zainteresirani su i za bržu toplifikaciju Živinica, a projekt bi koštao između 12 i 15 miliona KM, u zavisnosti od modela finansiranja.

Direktor termoelektrane Izet Džananović je kazao da su pripremili sve za izgradnju toplovoda između Termoelektrane i općine Živinice.

“Napravljen je inoviran idejni projekt i mi ćemo u ovim danima načelniku ponuditi rješenje, s obzirom da se projekt realizira na području dvije općine, Tuzle i Živinica”, najavio je on.

Istaknuto je da termoelektrana ne učestvuje u zagađenju u onoj mjeri koja se predstavlja u javnosti. No svakako je urađena dokumentacija kojom se definiše izgradnja postrojenja za odsumporavanje.

Također je najavljeno i potpisivanje ugovora sa Prirodno-matematičkim fakultetom (PMF) kojim se garantuje izrada studije o učešću u zagađenosti svih subjekata na području kantona.

Džananović je pojasnio da su Tuzli i Tuzlanskom kantonu ponudili da finansiraju studiju kojom će se pokušati odrediti participacija svih onih koji učestvuju u onečišćenju zraka na području tuzlanske kotline, a obuhvatit će se područje Živinica, Lukavca i Tuzle.

“Dobili smo uvjerenja da PMF raspolaže resursima kojima mogu taj posao uraditi. Odnosit će se na TET i sva druga energetska postrojenja, saobraćaj i mikro ložišta”, pojasnio je Džananović.

Glavni projekt u ovoj i narednim godinama je, kako je istaknuo, izgradnja Bloka Sedam. Uskoro će se krenuti s pripremnim radovima koji bi se trebali završiti polovinom godine.

“U ovoj fazi pripremni radovi obuhvataju pripremu terena i gradilišta. Naša procjena je da će oni koštati oko 18 miliona KM. I to je definitivni početak radova na izgradnji Bloka 7. Druga faza je infrastrukturno opremanje lokacije i onda kreću geološka istraživanja. Blok 7 je pred početkom fizičke realizacije”, potvrdio je Džananović.

Inače, ukupna investicija u Blok 7 je oko 700 miliona eura, a 85 posto sredstava dolazi iz kineske razvojne banke, dok će ostatak pokriti Elektroprivreda BiH.