Četiri slobodne zone BiH izvezle više od pola milijarde KM

Četiri slobodne zone BiH izvezle više od pola milijarde KM

Slobodna zona je dio carinskoga teritorija BiH koji je posebno ograđen i označen i u kojoj se privredne djelatnosti obavljaju uz posebne uvjete u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH.

Prema podacima kojima raspolaže Uprava za indirektno oporezivanje BiH, na području Federacije BiH trenutno su aktivne četiri slobodne zone: Slobodna zona “Holc” d.o.o. Puračić, Slobodna zona “Vogošća” d.o.o. Vogošća, Slobodna zona “Visoko” d.o.o. Visoko i Slobodna zona “Hercegovina” d.o.o. Mostar.

Prema izvještaju koji je objavilo Ministarstvo trgovine Federacije BiH, jasno se vidi kako su slobodne zone jedan od pokretača domaće ekonomije, posebno kada se govori o Visokom, piše Večernji list.

Naime, ukupna vrijednost proizvedene robe u ove četiri zone je 557,6 miliona maraka. Od ovoga iznosa čak 514 miliona maraka odnosi se na vrijednost robe koja je proizvedena u BiH i izvezena u strane zemlje. Vrijednost proizvedene robe koja je izvezena na domaće tržište je 43,58 miliona maraka. Istovremeno, vrijednost robe koja je uvezena u poslovne zone iz stranih zemalja je 457,5 miliona maraka, dok je vrijednost roba iz BiH uvezenih u slobodne zone 94,6 miliona maraka.

“Najbolje rezultate s aspekta ostvarenog izvoza u odnosu na vrijednost proizvedene robe u zoni, ostvarila je slobodna zona ‘Vogošća’ d.o.o Vogošća, tj. 100 posto proizvedene robe izvezeno je u inozemstvo. Slobodna zona ‘Holc’ d.o.o. Puračić je druga po rezultatima ostvarenog izvoza u inozemstvo, tj. izvezeno je 98,17 posto od ukupno proizvedene robe u slobodnoj zoni, slobodna zona ‘Visoko’ d.o.o Visoko je treća s izvezenih 96,28 posto od ukupno proizvedene robe u slobodnoj zoni, dok je slobodna zona ‘Hercegovina’ d.o.o Mostar ostvarila 66,17 posto izvoza u odnosu na ukupno proizvedenu robu u slobodnoj zoni”, navodi se u dokumentima Ministarstva trgovine Federacije BiH.

Zaključuje se kako podaci govore o opravdanosti postojanja slobodnih zona te kako je pokrivenost uvoza izvozom skoro 90 posto, što do sada nije bio slučaj u BiH. Očekuje se kako će se novim projektima i poslovnim pothvatima povećati proizvodni bilans te kako će brojke idućih godina biti još bolje.

Oznake:

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.